Archiv smluv

Smlouvy - kupní

Název
Dodávka plicních ventilátorů
Dodávka vnitřních a venkovních kamer
Licence SW k nákupnímu portálu
Dodávka kancelářského nábytku pro pav.č. 8 - 1. část
Dodávka kancelářského nábytku pro pav.č. 8 - 2. část
Dodávka spotřebního materiálu ke 2 analyzátorům POCT
Dodávka fixačních termoplastických masek
Dodávka léků s účinnou látkou meropennemum
Dodávka léků s účinnou látkou amoxicilinum/acidum clavulanicum
Dodávka ultrazvukového přístroje pro mamografické pracoviště
Dodávka výpočetní techniky 2014 - tiskárny
Dodávka výpočetní techniky 2014 - počítače
Dodávka a instalace mamografu
dodatek č.1
dodatek č.2
Dodávka a instalace centrálního RTG
dodatek č.1
Dodávka rouškování - operační pláště
Dodávka rouškování - roušky
Dodávka toaletního papíru
Dodávka a instalace CT
dodatek č.1
Dodávka digitálního dermatoskopu
Dodávka anestetik SEVOFLURAN INH SOL(250ml)
Dodávka pracovních stolů do laboratoří VZMR
Dodávka skříní do laboratoří VZMR
dodatek č. 1
Dodávka pracovní linek do laboratoří VZMR
Dodávka výpočetní techniky 2014 - příslušenství 2
Dodávka mobilního analogového RTG přístroje
Dodávka mobilního RTG přístroje pro přímou digitalizaci 2
Dodávka laboratorních židlí
Dodávka jícnové sondy
Dodávka myčky a dezinfektoru podlažních mís
Polohovací pomůcky pro radioterapii
Dodávka switchů VZ zadaná jako ZPŘ
Mikroskopy pro pavilon č.8
Nákup sanitního a dodávkového vozidla 2
Dodávka spotřebního materiálu k HPLC analyzátorům pro OKB
Dodávka a montáž vnitřních LED svítidel
Videoprocesor a 3 ks gastrokopů
Anesteziologický přístroj 2
Kancelářský papír 2015 VZMR
Nákup PC sestav, notebooků a tabletů 2 k DNS
Toaletní papír, papírové utěrky a ručníky 2015-2 VZMR
Nákup počítačového příslušenství
Nákup tiskáren a kopírek
Pevný RTG přístroj pro plicní a interní oddělení
Služby certifikační autority včetně technického vybavení
dodatek č.1
Dodávka SFP modulů a FO patchcordů
Provozování odbavovacího a audio-vizuálního systému "pronájem a správa systému pro odbavení klientů"
Dovybavení k zamezení šíření Eboly ZPŘ
Nákup vnitřních a vnějších kamer 2015 22 ks kamer antivandal-venkovní, 12 ks vnitřní, 22 ks ATEAS Security, 22 ks POE injektorů včetně aktualizace
Monitory životních funkcí
Dodávka antibiotik 2015 - Metronidazol, Oxacilin, Ertapenem - část č.2 Oxacilin
Dodávka kultivačních lahviček pro záchyt hykobakterií (TBC)
Dodávky antibiotik 2015 - Meropenem
Dodávka médií pro Hemokultury
Dodávka antibiotik 2015 - Vancomycin, Ceftriaxon - část č.1
Dodávka antibiotik 2015 - Vancomycin, Ceftriaxon - část č.2 - Ceftriaxon 2g
Dodávka antibiotik 2015 - Amoxicilinum/Acidum clavulanicum, Piperacilinum/Tazobactamum - část č.1 - Amoxicilinum/Acidum clavulanicum
Dodávky antibiotik 2015 - Cefazolin, Cefepim, Cefotaxim, Ceftazidim, Cefuroxim-Část 2-Cefepim
NNB - KOC obnova přístrojů - část 1-6k
NNB - KOC obnova přístrojů - část 2
č.OOV 353/2015 3.část Dodávka chirurgického šicího materiálu pro NNB - část 3
Tonery/Tiskové kazety do kopírek a tiskáren
Dodávky antibiotik 2015 - Imipenem a enzymový inhibitor
Dodávka chirurgického šicího materiálu pro NNB - část č.2
Dodávky antibiotik 2015 - Cefazolin, Cefepin, Cefotaxim, Ceftazidim, Cefuroxim - část č.1 Cefazolin
Dodávky antibiotik 2015 - Metronidazol, Oxacilin, Ertapenem - část č.1 Metronidazol
Plná moc MUDr. František Vojík
Dodávka chirurgického šicího materiálu pro NNB - část č.4: Vstřebatelný chirurgický šicí materiál monofilamentní s dlouhou dobou vstřebatelnosti
Dodávka antibiotik 2015 - Linezolid, sulfamethoxazol a trimethoprin, Teikoplanin - část č.1 Linezolid
NNB - KOC Obnova přístrojů - část. 3 - 1ks skiagrafického RTG přístroje s přímou digitalizací
dodatek č. 1
Dodávky antibiotik 2015 - Gentamicin, Klindamycin část č.3_Klindamycin INJ VZMR
Dodávka antibiotik 2015 - Amikcacin, Klaritrhomycin část č. 3 Klarithromycin INF VZMR
Dodávky antibiotik 2015 - Ofloxacin, Ciprofloxacin část č. 3 - Ciprofloxacin INF 200 ml VZMR
Kancelářský papír 2015 - 2 VZMR
Dodávka a montáž led svítidel VZ zadávaná jako ZPŘ
Plicní ventilátor pro novorozence - 1 ks
Pomůcky biologické ochrany 2 VZMR dodání do 15.12.2015
OČNÍ - movitá věc Mikrochirurgickou oční jednotku STELLARIS PC, laserový systém IRIDEX iQ577
NNB - Dodávka léků s účinnou látkou Cetuximab k NLVZ
Dodávky léků s účinnou látkou goserelin 2016 VZMR
Dodávky léků s účinnou látkou fulvestrant 2016 VZMR
Dodávka zdravotnických jednorázových rukavic-část 5 NLVZ
Dodávka zdravotnických jednorázových rukavic-část 2 NLVZ
NNB Výpočetní technika 2013-tiskárny, kopírka, skenry
Dodávky antibiotik 2016-Tigecyclinum
Dodávky léků s účinnou látkou ritonavirum 2016
Laparoskopická věž VZMR
NNB Dodávka léků s účinnou látkou Pemetrexedum NLVZ
Dodávka zdravotnických jednorázových rukavic-část 3 NLVZ

 

Smlouvy - servisní

Název
Zkoušky dlouhodobé stability lineárních urychlovačů a dalších přístrojů VZMR
Zabezpečení komplexního servisu prádla
dodatek č.1
Opravy a servis zdravotnické techniky - AUDIOSCAN
dodatek č.1
dodatek č.2
příloha č.2
Servis přístroje SOMATOM SENSATION 40
Opravy a servis zdravotnické techniky - GETINGE
Pozáruční servis – periodické prohlídky a opravy zdravotnické techniky fy. Dräger
dodatek č.1
dodatek č.2
dodatek č.3
dodatek č.4
Servis přístroje MAGNETOM AVANTO
Skiagrafická sestava s digitalizací CANON
Servis rozvodů medicinálních plynů
Servisní systémové podpory diskového pole VZMR
Servisní podpora provozu MIS

 

Smlouvy - stavební dodávky a služby

Název
Dodávka výměny plynových kotlů pro pav.č. 16
Dodávka služby - provádění genomického testu
Dodávka služby - analýza aktuálního stavu nákupů
Dodávka stavebních úprav ambulance očního oddělení
Dodávka malířských prací 2014
Dodávka stavebních úprav vyšetřovny CT
Dodávka poradenských služeb - ekonomický forenzní audit
Dodávka dorozumívacího zařízení sestra-pacient
Poskytování a provozování vyvolávacího a audio-vizuálního systému k VZMR
dodatek č.1
dodatek č.2
Retrospektivní prověření správnosti uplatňování DPH
Přestavba lékárny
dodatek č. 1
Poskytování stravovacích služeb
dodatek č.1
dodatek č.2
dodatek č.3
dodatek č.4
dodatek č.5
dodatek č.6
dodatek č.7
dodatek č.7 - příloha č.7
dodatek č.7 - příloha č.8
dodatek č.7 - příloha č.9
dodatek č.8
dodatek č.9
Ostraha objektu
dodatek č.1
Audit roční účetní uzávěrky
Daňové poradenství
Poskytnutí a provoz vyvolávacího systému II
Malířské práce 2015 VZMR
dodatek č. 1
Podlahářské práce 2015 VZMR
dodatek č. 1
Očkování proti encefalitidě zaměstnanců zařazených do Městské policie hl.m. Prahy
Vybudování urgentního příjmu-projektová dokumentace 2 VZMR
Poskytování bezpečnostních služeb
Provádění kontrol BTK rozvodů mediplynů
VZT a klimatizace - vyšetřovna chirurgie a OS oční kliniky
NNB - stavební úpravy gastroenterologie č.1-6
dodatek č. 1
NNB - vybudování potrubní pošty v areálu NNB
Rozhodnutí MZČR o poskytnutí dotace
dodatek č. 1
Svoz, odvoz a odstraňování specifických nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, nebezpečných odpadů a ostatních odpadů
dodatek č. 1
Stavební úpravy v 1.NP pro výměnu CT VZMR
dodatek č. 1
Dodávka a montáž chladících jednotek pro pav.č.15 VZMR
Zajištění právních služeb-advokát 1.150,-/ bez DPH/1 hod.
Zajištění právních služeb-advokát 1.790,-/ bez DPH/1 hod.
Zajištění právních služeb-advokát 1.790,-/ bez DPH/1 hod.
Poskytování právních služeb Advokát č.1-1.500,- Kč/hod. bez DPH Advokát č.2 - 1.800,- Kč/ hod. bez DPH Advokát č. 3- 1.800,-ykč/ bez DPH
Úsek pojištění hospodářských rizik odpovědnost
Úsek pojištění hospodářských rizik - majetek
Dodávky díla NNB-Malířské práce VZMR
Dodávky díla NNB-Podlahářské práce 2016-2

 

zpět na stránky bulovka.cz